حضرت آية اللّه العظمى جنّاتى ، پس از قريب نيم قرن فعاليت دينى و فقهى ، با بكارگيرى شيوه نوين اجتهادى ، گام هاى مهم و پايدارى را در راه پويايى فقه برداشته و آثار ارزشمندى را بر جاى گذاشته اند . افزون بر اينها نظريه هاى بديع و تحول آفرين ايشان در باب شيوه اجتهاد و نيز در مورد مسائل و فروع فقهى ، البته با رعايت اصول فنى پذيرفته شده در استنباط فقهى; كه هر كدام به سهم خود ، در حوزه معارف فقهى الهام بخش حركت هاى پيش برنده ، براى اهالى دانش پژوه فقه و فقاهت بوده است .

اينها جملگى ايجاب مى كرد كه مؤسسه اى علمى و پژوهشى ، با نظارت و اشراف معظم له شكل پذيرد تا علاوه بر نشر انديشه ها و نظريه هاى ياد شده ، به تحقيقات ، مطالعات و نيز اجرا و تصحيح طرح هاى پژوهشى يا تكميل آنها ، در حدود منويّات معظم له ، بر اساس شيوه نوين اجتهادى مدد رساند . چنين بود كه مؤسسه فرهنگى اجتهاد پايه گذارى شد و شروع به فعاليت نمود .

برخى از اهداف و برنامه‏ هاى اين مؤسسه عبارتند از:

١. انجام مطالعات و تحقيقات در موضوعات متناسب با اهداف مؤسسه و اجراى طرح‏هاى پژوهشى در حوزه علوم اسلامى .
٢. انتشار ويژه‏نامه و مجله تخصصى به زبان فارسى و زبان‏هاى ديگر در زمينه‏ هاى متناسب با اهداف مؤسسه .
٣. برقرارى ارتباط با مراكز علمى و فرهنگى داخل و خارج از كشور .
٤. برگزارى همايش‏ها و سمينارهاى علمى فرهنگى در موضوعات مختلف مرتبط با اهداف مؤسسه .
٥. انجام فعاليت‏هاى انتشاراتى به منظور انتشار كتاب .
٦. تأسيس و اداره كتابخانه‏ هاى تخصصى، تحقيقاتى و يا عمومى .
٧. تأسيس و اداره مراكز اطلاع‏ رسانى و ارائه خدمات به اساتيد، طلاب، دانشجويان و ساير علاقمندان و توليد و عرضه نرم‏ افزارهاى كامپيوترى متناسب با فعاليت‏ ها و اهداف مؤسسه .