در اين بخش از پايگاه آن دسته از فتاوا و نظرات حضرت آيةاللّه العظمى‏ جنّاتى ارائه مى‏گردد كه اكثرا در تاريخ معاصر فقه اماميه، براى نخستين بار از سوى معظم له ابراز شده و يا بگونه مفصل و مشروح و بر اساس شيوه نوين اجتهادى، مستند و مستدل گرديده است. متن كامل و يا خلاصه هر يك از اين آراء و فتاوا بتدريج اضافه خواهد شد ….. ادامه مطلب

w

موسسه اجتهاد

حضرت آية اللّه العظمى جنّاتى ، پس از قريب نيم قرن فعاليت دينى و فقهى ، با بكارگيرى شيوه نوين اجتهادى ، گام هاى مهم و پايدارى را در راه پويايى فقه برداشته و آثار ارزشمندى را بر جاى گذاشته اند . افزون بر اينها نظريه هاى بديع و تحول آفرين ايشان در باب شيوه […]

aks

استفتائات هفته

١. پرسش : عنوان يائسگى زن در چه سنى بر او منطبق مى‏شود؟ پاسخ : زمانى كه رحم وى قابليت براى انعقاد نطفه را نداشته باشد. ٢. پرسش : از نظر شما سن خاصى براى يائسگى ملحوظ نيست؟ پاسخ : بله سن خاصى از نظر ما مورد ملاحظه نمى‏باشد. ٣. پرسش : مستدعى طلاق خلع […]

w

استفتای هفته

براى ارتباط با ما مى توانيد با پر كردن مشخصات خود در فرم زير ، استفتاء ، پيشنهاد و يا پيام خود را درج نموده و ارسال نمائيد .

w

استفتاءات

زير ، استفتاء ، پيشنهاد و يا پيام خود را درج نموده و ارسال نمائيد .

1_0004
SKMBT_C45215112504450_0001