شيوه اجتهادى

آقا
آقا

شيوه اجتهادى

/
شيوه اجتهادى حضرت آية اللّه العظمى جنّاتى، تفريعى و تطبيقى مى با…
آقا

شیوه ی تدریس

/
در حوزه‏هاى علميه از ديرباز شيوه‏هاى گوناگون تدريس در سطح عالى وجود د…